Ekologisk klassificering för Sverige tillgänglig kostnadsfritt online

En ny analyskarta finns tillgänglig för att förbättra regional, nationell och global resurshantering, planering och beslutsfattande. Fortsätt läsa Ekologisk klassificering för Sverige tillgänglig kostnadsfritt online